O nas


Skład osobowy Zarządu Koła KSS KOMUNALNI w Ozorkowie od 2015 r.:
Prezes Koła – Krzysztof Gawroński
Sekretarz – Łukasz Kaczmarek
Skarbnik – Dariusz Stanałowski


Skład osobowy Zarządu Koła KSS KOMUNALNI w Ozorkowie od 2011 r.:
Prezes Koła – Krzysztof Gawroński
Sekretarz – Tomasz Komorowski
Skarbnik – Dariusz Stanałowski


Koło Strzelectwa Sportowego „Komunalni”

Krótki rys historyczny.

Koło Strzelectwa Sportowego w Ozorkowie zostało powołane do życia Zarządzeniem Nr 10 Dyrektora Biura Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Łodzi z dnia 9 czerwca 2004 roku.

Na podstawie powyższego Zarządzenia, nowy podmiot statutowy na swym pierwszym zebraniu założycielskim przyjął nazwę KSS „Komunalni” z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Żwirki 30.

Lista członków założycieli:

 1. Krzysztof Gawroński,
 2. Piotr Giziński,
 3. Marek Sobór,
 4. Dariusz Piotr Stanałowski,
 5. Zbigniew Garczyński,
 6. Bohdan Korzycki,
 7. Jerzy Oleski,
 8. Tomasz Komorowski,
 9. Andrzej Jasiński.

Na pierwszym zebraniu ukonstytuował się Zarząd Koła w nast. składzie:

 1. Krzysztof Gawroński-Prezes,
 2. Marek Sobór-Sekretarz,
 3. Dariusz Stanałowski-Skarbnik.

W dniu 28 czerwca 2004 roku  zostało zatwierdzone pomieszczenie przeznaczone na magazyn broni oraz amunicji dla potrzeb naszego Koła.

Właściwą działalność treningową i zawodniczą Koło Strzelectwa Sportowego rozpoczęło wiosną 2004 roku w momencie oddania do użytku strzelnicy położonej w Lasku Miejskim w Ozorkowie.

Na podstawie umowy zawartej z właścicielem obiektu, którym jest Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Koło nasze może prowadzić swoją działalność we wszystkie weekendy w roku. W pozostałe dni, strzelnica pozostaje w dyspozycji KWP w Łodzi.